GO TO THE NEW PAGE OF SmORFland
 
U N I W E R S Y T E T    W R O C Ł A W S K I
Department of Genomics

Genome Analysis and Evolution


        We perform computer analyses of DNA sequences  of whole genomes.
        The main topics of our research are:

SmORFs hobbies:


           Our papers

           Conference communications           SmORFarium
 
Department of Genomics
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY
Wrocław University
ul. Przybyszewskiego 63/77, 
51-148 Wrocław, POLAND
TEL. +48-071- 3756-303 
FAX +48-71-3252-151

 
PapasmORF Stanisław Cebrat Prof. email
GargasmORF Mirosław R. Dudek Prof. email
BrainysmORF Paweł Mackiewicz PhD email
SmORFette Maria Kowalczuk PhD
SmORFanne  Dorota Mackiewicz PhD email
BabysmORFs:
Małgorzata Dudkiewicz
Agnieszka Łaszkiewicz
Natalia Polak
Kamila Smolarczyk
Joanna Kiraga
Katarzyna Bońkowska
Maciej Sobczyński
Krystian Bączkowski